Menu

Lees voor


   Geweld stopt niet vanzelf 
   Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp.
   Of je nu slachtoffer, pleger, professional of gewoon bezorgd bent. We doorbreken onveilige situaties en werken samen om te zorgen voor een
   veilige situatie. In Zeeland is Veilig Thuis een onderdeel van de GGD Zeeland. 

 

Ben jij de gedreven professional die als vertrouwensarts deel wil uitmaken van het multidisciplinair team van de organisatie. Het multidisciplinaire team streeft naar integrale individuele ondersteuning waarbij de deskundigheid vanuit verschillende invalshoeken wordt gebundeld. Wij verwelkomen je graag als nieuwe collega voor de functie van:

 

Vertrouwensarts

 

Uren in overleg (4-36 uur per week)

standplaats Goes

 

Veilig Thuis is een onderdeel van de GGD Zeeland en telt ca. 36 medewerkers. Veilig Thuis levert een bijdrage aan het effectief stoppen van geweld en het doorbreken van situaties omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Wat ga je doen?

De vertrouwensarts wordt betrokken bij meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties. Hierin breng je medische expertise en specifieke kennis mee richting zowel de organisatie als onze medewerkers en cliënten met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Je werkt nauw samen met de forensisch verpleegkundigen.

Uitvoerend werk

 • Je analyseert, beoordeelt en interpreteert de medische problematiek van betrokkenen.
 • Je stelt de mate waarin de medische problematiek van betrokkenen bepalend is voor de totale problematiek vast en informeert betrokken professionals hieromtrent.
 •  Je verwijst, indien noodzakelijk, naar externe specialisten of consulteert medici binnen en buiten de organisatie ten behoeve van de medische aspecten in het medisch plan van aanpak.
 •  Je hebt contact met medische expertise, zoals huisartsen en kinderartsen.
 • Je legt afspraken vast ten aanzien van: de behandeling door andere artsen, medisch specialisten, in het (medisch) hulpverleningsplan en overlegt met belanghebbenden van betrokkene gezinssysteem.
  Resultaat: Medisch plan van aanpak opgesteld, zodanig dat de medische problematiek is beoordeeld en vastgelegd.
 •  Je geeft handelingsadviezen aan collega’s van Veilig Thuis en andere betrokken professionals t.b.v. het doen stoppen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld en het opstellen van een veiligheidsplan, herstelplan en hulpverleningsplan.
 •  Je monitort en evalueert waar nodig de voortgang van de uitvoering van het medisch plan van aanpak, bespreekt dit met het multidisciplinair team en stelt het plan indien nodig bij.
 • Je informeert, geeft voorlichting aan en/of voert gesprekken met bij de behandeling betrokken medewerkers, het gezinssysteem en eventuele externe betrokkenen.
 • Je registreert de eigen werkzaamheden, legt verslag en stelt rapportages op.
  Resultaat: Medisch plan van aanpak uitgevoerd en geëvalueerd zodanig dat de best haalbare resultaten en de afgesproken doelstellingen zijn behaald.

Adviseren

 • Je fungeert als aanspreekpunt ten aanzien van het eigen expertisegebied.
 • Je beoordeelt gevraagd en ongevraagd aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert medewerkers bij de interpretatie van medische gegevens in dossiers.
 •  Je ondersteunt, adviseert en verstrekt informatie aan in- en externe belanghebbenden met betrekking tot de medische aspecten van het eigen expertisegebied. Je vervult hiertoe een consultatiefunctie en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe.
 • Je levert vanuit het eigen expertisegebied toegevoegde waarde aan beleids- en kennisontwikkeling. Je draagt bij aan beleid, protocolontwikkeling en het initiëren en/of bijdragen aan in- en externe werkgroepen.
 • Je verzorgt intern en extern voorlichting en kennisoverdracht op het eigen expertisegebied.
 •  Je werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van kwaliteitsverbetering en innovatie.
 • Je signaleert afwijkingen/knelpunten, spreekt betrokkenen hierop aan en/of geeft deze indien nodig door aan betrokkenen en leidinggevende.
 • Je bouwt een voor de functie relevant in- en extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk.
  Resultaat: Ondersteuning en advies geboden, zodanig dat betrokkenen zijn geïnformeerd en geadviseerd ten aanzien van het expertisegebied.

Wie zoeken wij?

Je bent een enthousiaste kinderarts, jeugdarts, forensisch arts of huisarts, dan wel arts met vergelijkbare achtergrond. Verder beschik je over:

 • Een BIG registratie.
 • Affiniteit op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Kennis van aanverwante specialistische vakgebieden, zoals is beschreven in het opleidingsplan van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK).
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Stressbestendigheid en in staat om samen te werken met andere disciplines.
 • Een rijbewijs B vanwege het ambulante karakter van de functie.
 • Bereidheid om deel te nemen aan de 24-uurs bereikbaarheidsdienst die samen wordt vormgegeven met aanpalende regio's (toekomstig mogelijk landelijk).
 • Minimaal 5 jaar werkzaam als arts is een pré.

Je wordt ook gevraagd te solliciteren als bovenstaand werk je wel aanspreekt, maar je nog geen ervaring of expertise hebt als vertrouwensarts. We werken je graag in, door opleiding, het meelopen met de ervaren vertrouwensarts en het zelfstandig werken onder supervisie.

In welk team kom je te werken?

Je komt te werken binnen de GGD Zeeland bij de afdeling Veilig Thuis. Als vertrouwensarts maak je deel uit van het multidisciplinair team van de organisatie. Het multidisciplinaire team streeft naar integrale individuele ondersteuning waarbij de deskundigheid vanuit verschillende invalshoeken wordt gebundeld.

Wat bieden wij?

Werken bij Veilig Thuis betekent werken in een veranderende organisatie met een informele sfeer en respect voor elkaar. We vinden aandacht voor veilig en gezond werken belangrijk, maar ook werkplezier en zelfontwikkeling. Er zijn volop ontwikkelmogelijkheden waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke groei als professional. Zo maken we samen onze ambities waar. 

 • Het salaris bedraagt (afhankelijk van jouw opleiding en ervaring) minimaal €4.211,- (minimum basisarts schaal 11) en maximaal € 6.777, - (maximum schaal 12) bruto per maand bij een fulltime dienstverband, volgens de cao SGO (peildatum 1 januari 2024).  
 • In eerste instantie krijg je een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Afhankelijk van financiële ontwikkelingen en bij gebleken geschiktheid kan deze, waar mogelijk, worden verlengd of omgezet voor onbepaalde tijd.
 • We bieden jou een uitdagende baan voor minimaal 4 en maximaal 36 uur per week met flexibele werktijden en een hybride thuiswerkbeleid, ter bevordering van jouw werk-privébalans.  
 • Een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket met een vrij besteedbaar Individueel Keuze Budget bovenop je loon. Het betreft een percentage van 17,05% van je jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je dit budget besteedt, bijvoorbeeld voor het uitbetalen als extra salaris, uitruilen van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer of uitruilen van een sportschoolabonnement. 

Aanstelling vindt plaats onder voorbehoud van een Verklaring Omtrent Gedrag en een BIG registratie. Standplaats is Goes.

GGD Zeeland en crisis

GGD Zeeland is een crisisorganisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat staat om in actie te komen bij noodsituaties die de publieke gezondheid in de regio bedreigen. Om dit te realiseren zijn er piketfunctionarissen die naast hun dagelijkse werkzaamheden een nevenfunctie in de crisisorganisatie hebben. Bij een grote crisis en/of opschaling bestaat de mogelijkheid dat ook andere collega’s hierin een actieve rol krijgen, passend bij hun functie.

Meer weten?

Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Annemieke Hengst (Manager Veilig Thuis) tel. 06-82148238, Sjef Vrencken (Vertrouwensarts Veilig Thuis) tel. 06-53217902 of Monique Farenhorst (Procesondersteuner Veilig Thuis) tel. 06-30999050.  
Heb je algemene vragen of vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met HRM@ggdzeeland.nl, tel. 0113-249488.

Enthousiast geworden?

Ben jij enthousiast geworden? Solliciteer dan via de "Solliciteren" knop hiernaast.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.


Wij werven graag zelf onze nieuwe collega. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type functie

Acties